Rodzina

Na czym polega „darmowa pomoc prawnika”?

Zgodnie z nową ustawą z 1 stycznia 2019, na terenie Polski obowiązuje możliwość korzystania z darmowej pomocy prawnej. Kto ma prawo z niej skorzystać i jakiej dokładnie pomocy możemy wymagać?

Z czym pomoże nam pełniący dyżur adwokat lub radca?

Wizyta u darmowego adwokata winna skończyć się wiadomością, jakie prawa oraz obowiązki nam przysługują. Adwokat ma możliwość pomóc utworzyć pismo z podaniem o przydzielenie lokalu mieszkalnego albo rozłożeniem długu. Jeżeli pojawiamy się u adwokata z kłopotem, który dotyczy postępowania, to ten winien znacząco pomóc nam napisać pismo o zwolnienie wydatków sądowych. Nie bez znaczenia jest też ustanowienie reprezentanta z urzędu w działaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego czy też rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym. Należy pamiętać, że jeżeli postępowanie jest w toku, prawnik nie może napisać dla nas pisma. Porady bezpłatnego prawnika mogą dotyczyć różnych rodzajów spraw i rozmaitych zakresów prawa – również prawa fiskalnego (bez spraw podatkowych), prawa karnego, porządkowego czy również familijnego. Oprócz tego, darmowa pomoc prawna dotyczy także pomocy w zakresie przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Dla kogo skierowana jest darmowa pomoc prawnika?

Darmowa pomoc prawna należy się każdemu, kto ma mniej, niż 26 lat bądź 65 i więcej. Nie ma problemu, by z pomocy prawnej bez kosztów skorzystały również rodziny, które cechuje Karta Dużej Rodziny, weterani, kombatanci, osoby ranne w wyniku klęski żywiołowej lub katastrofy naturalnej, jak również wszyscy, którzy pozostali doświadczeni awarią techniczną lub są zagrożeni katastrofami. Z dniem 1 stycznia 2019 roku, taka darmowa pomoc prawników została skierowana także dla osób, które nie posiadają pieniędzy na usługi prawnicze, lecz które są w stanie tę sytuację udokumentować.

W jaki sposób korzystać z bezpłatnej pomocy mecenasa?

Niekiedy wpisanie w Google prawnik Kraków nie zawsze pozwoli szybko sprawdzić, czy dany adwokat udziela bezpłatnych porad (nie każdy prawnik posiada na własnej stronie internetowej taką informację). Dlatego warto sprawdzić strony rządowe, gdzie widnieje rejestr mecenasów udzielających bezpłatnej pomocy.