Rodzina

Na czym polega „darmowa pomoc prawnika”?

Zgodnie z nową ustawą z 1 stycznia 2019, na terenie Polski
obowiązuje możliwość korzystania z darmowej pomocy prawnej. Kto ma prawo z niej
skorzystać i jakiej dokładnie pomocy możemy wymagać?

 

Z czym pomoże nam pełniący dyżur adwokat lub radca?

Wizyta u darmowego adwokata winna skończyć się wiadomością,
jakie prawa oraz obowiązki nam przysługują. Adwokat ma możliwość pomóc utworzyć
pismo z podaniem o przydzielenie lokalu mieszkalnego albo rozłożeniem długu.
Jeżeli pojawiamy się u adwokata z kłopotem, który dotyczy postępowania, to ten
winien znacząco pomóc nam napisać pismo o zwolnienie wydatków sądowych. Nie bez
znaczenia jest też ustanowienie reprezentanta z urzędu w działaniu sądowym lub
ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego czy też rzecznika
patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym. Należy pamiętać, że jeżeli
postępowanie jest w toku, prawnik nie może napisać dla nas pisma. Porady
bezpłatnego prawnika mogą dotyczyć różnych rodzajów spraw i rozmaitych zakresów
prawa – również prawa fiskalnego (bez spraw podatkowych), prawa karnego,
porządkowego czy również familijnego. Oprócz tego, darmowa pomoc prawna dotyczy
także pomocy w zakresie przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej.

 

Dla kogo skierowana jest darmowa pomoc prawnika?

Darmowa pomoc prawna należy się każdemu, kto ma mniej, niż
26 lat bądź 65 i więcej. Nie ma problemu, by z pomocy prawnej bez kosztów
skorzystały również rodziny, które cechuje Karta Dużej Rodziny, weterani,
kombatanci, osoby ranne w wyniku klęski żywiołowej lub katastrofy naturalnej,
jak również wszyscy, którzy pozostali doświadczeni awarią techniczną lub są
zagrożeni katastrofami. Z dniem 1 stycznia 2019 roku, taka darmowa pomoc
prawników została skierowana także dla osób, które nie posiadają pieniędzy na
usługi prawnicze, lecz które są w stanie tę sytuację udokumentować.

 

W jaki sposób korzystać z bezpłatnej pomocy mecenasa?

Niekiedy wpisanie w Google prawnik Kraków nie zawsze pozwoli
szybko sprawdzić, czy dany adwokat udziela bezpłatnych porad (nie każdy prawnik
posiada na własnej stronie internetowej taką informację). Dlatego warto
sprawdzić strony rządowe, gdzie widnieje rejestr mecenasów udzielających
bezpłatnej pomocy.