Firma,Lifestyle

Pamiętaj jak kluczowe jest bezpieczeństwo Twoich podwładnych

Dopełnianie fundamentalnych rozwiązań BHP absolutnie nie
zawsze wystarcza, żeby zabezpieczyć podwładnych przed niebezpieczeństwem.
Fabryki a dodatkowo firmy przemysłowe, po to by rozszerzyć zakres
zabezpieczenia wykonujących zadania ludzi, mogą nabyć detektory gazów,
które na czas ostrzegą przed rosnącym niebezpieczeństwem.

Zabezpieczenie w firmie

Wytwórnie i spółki pracujące w trudnych obszarach gospodarki
muszą w szczególności uważać na to, by realizować podstawy BHP. Czasami
oczekiwania są zdecydowanie większe – trzeba wyekwipować się w kolejne
urządzenia, które podniosą stan bezpieczeństwa zatrudnionych. Takimi
urządzeniami są detektor CO2 bądź – jeszcze lepiej – czujnik wielogazowy. W
przypadku drugiego wskazanego możliwa w mojej ocenie jest wszechstronna
ochrona, a zatem w razie pojawienia się niebezpieczeństwa podwładni
najprawdopodobniej będą mogli na czas opuścić miejsce pracy. Trzeba koniecznie
pamiętać, iż przekroczenie zakresu stężenia poszczególnych gazów w miejscu
pracy doprowadzi dla przebywających tam najemników. Utrata przytomności a także
niedostosowana reakcja pozostałych ludzi może skończyć się nawet śmiercią
człowieka.

Co powinno się brać pod uwagę przy zakupie wykrywacza?

Najlepiej, żeby detektor był wielogazowy, a w takiej
sytuacji – wielofunkcyjny. Winien upominać zdecydowanie nie tylko przed
zagrożeniami pochodzącymi z ulatniania się toksycznych lub palnych gazów, ale
dodatkowo winien ostrzegać o nadmiarze albo małej ilości O2 w powietrzu.

Ważne by był również łatwy w eksploatacji (czyli na przykład
żeby zawierał jak najmniej klawiszy, tak, żeby nie wprowadzać w błąd pracownika)
a dodatkowo chętny do pomiarów momentalnie po włączeniu. Świetnie, jeżeli
czujnik jest wyposażony w specjalne dodatkowe opcje np. pomiar online drogą
bezprzewodową albo Bluetooth, który umożliwi przesłanie wyników do centrali.