Firma,Lifestyle

Zwolnienie bez wypowiedzenia – na co trzeba uważać?

Czy powinniśmy dochować jakichś procedur prawa, przedstawiając powody zwolnienia z pracy bez wypowiedzenia? Podpowiadamy, jak całość wygląda z punktu widzenia prawnika. Z jednej strony często trafiają się przypadki takiego rezygnacji z usług zatrudnionego przez zarządzającego firmą, bez pewności, co na to zapisy prawa. Mamy i drugą stronę tych przypadków – przychodzi do biura wielu byłych pracowników z przekonaniem, że zwolnienie nie było przeprowadzone w sposób legalny. Przyjrzyjmy się temu bliżej!

Zwolnienie bez wypowiedzenia – kiedy można postąpić w taki sposób?

Odnotujmy, iż wszelkie drobne problemy z przekroczeniem przepisów w tle, takie jak np. pojawienie się braków we frekwencji da się z reguły rozwiązać, w bezpośredniej rozmowie z zatrudnionym. Ale już kiedy takie epizody przybierają na sile lub się utrzymują, możesz wyartykułować oficjalne upomnienia przywołujące do porządku (pierwsze słowne, drugie pisemne) z powodu nieodpowiedzialnego i niezgodnego z zapisami umowy i prawem pracy zachowania. Po zasięgnięciu opinii u w kancelarii prawnej możesz zorientować się, iż wolno pominąć pierwsze ostrzeżenie, gdy jest uzasadniona przyczyna, usprawiedliwiająca zredagowanie upomnienia w formie pisemnej. Nieustanne nieodpowiednie działanie drugiej strony doprowadzi ostatecznie do zwolnienia bez wypowiedzenia z podanie przyczyny tego „niedopuszczalnego postępowania”.

Co powoduje, że jest dopuszczalne zwolnienie bez wypowiedzenia?

Tak naprawdę bardzo poważne wykroczenia, najczęściej gdy wchodzi w grę ryzyko popełnienia przestępstwa, np. w wyniku przywłaszczenia mienia, świadomej dewastacji lub przemocy słownej i fizycznej wobec pozostałych (tzw. rażące wykroczenie) są powodem do bezzwłocznego zwolnienia zatrudnionego z zajmowanego stanowiska. Nie ma innej okazji, przy której da się skutecznie doprowadzić do dyscyplinarki – tylko wyjątkowe sytuacje mogą uzasadnić przeprowadzenie zwolnienia bez wypowiedzenia. Każdy pracodawca musi mieć świadomość, iż żadne nawet najgorsze zachowanie podwładnych nie tłumaczy obejścia jakiejkolwiek formalnej procedury zwolnienia. Gdy nie masz pewności wpisz w Internecie adwokat prawo pracy Łódź, Szczecin czy Gdańsk by dowiedzieć się, jak rzecz wygląda okiem specjalisty. Nie zważając na towarzyszące czynniki: ewidentną winę zatrudnionego, udowodnienie sprawstwa, naganny charakter nadużycia, świadomość stuprocentowej racji – muszą być dochowane wszelkie procedury, gdyż w przeciwnym razie łatwo wszystko podważyć podczas możliwej sprawy przed sądem pracy.