Różności

Na co może liczyć więzień, który rozpoczyna odsiadkę?

Osoba, która trafia do polskiego więzienia, oprócz utraty wolności powinien przygotować się na dużą różnicę między nową rzeczywistością a dotychczasowym życiem – nasze więzienia nie należą do najbardziej przyjaznych miejsc w Europie.

Kontrola dla bezpieczeństwa

Bezpośrednio po przybyciu do miejsca odosobnienia, delikwent spotka się z drobiazgową kontrolą, by można było upewnić się, że nie ma przy sobie niczego, co zagrażałoby bezpieczeństwu. Zrewidowany trafia pod skrzydła wychowawców, którzy przekazują osobie skazanej informacje na temat tego, co wolno, a czego nie wolno. Jedna z najważniejszych zasad głosi, że jeśli spotka go epizod zagrażający życiu lub zdrowiu, najlepszym wyjściem będzie zgłoszenie tego personelowi więzienia. Prawda jest taka, że to robić, gdyż łatwo narazić się na szykany i potężne kłopoty w codziennym funkcjonowaniu.

Skazany też nie jest pozbawiony praw

Oczywistym jest, że skazany może oczekiwać przestrzegania prawa. Większości z nas, zwłaszcza jeśli nie weszliśmy w konflikt z wymiarem sprawiedliwości wyda się to przesadą, lecz jedynie dzięki temu człowiek zachowuje okazję, by po wyjściu na wolność zacząć wszystko od nowa. Prawa te obejmują dokształcanie, dostęp do prasy, radia i telewizji i więziennej biblioteki, a także różne formy uczestnictwa w kulturze. To także może wydawać się kontrowersyjne, ale dzięki tym prawom więźniowi udzielana jest pomoc w resocjalizacji; pozbawienie go tych cywilizacyjnych przywilejów, sprawia się, że więzień „dziczeje” i nie będzie już w stanie powrócić na łono społeczności, a tym samym prędzej czy później po odbyciu kary powróci do więzienia.

Co, jeśli prawa są łamane?

Jednym z praw więźnia jest prawo do konsultacji z adwokatem. Jeśli wprowadzimy do wyszukiwarki frazę „adwokat łódź prawo karne„, natychmiast zorientujemy się w skali pomocy adwokackiej dla więźniów źle traktowanych w zakładach karnych. Nie zawsze bywa to uzasadnione, ale nie można odciąć więźniów od takiego prawa, bo może się ono sprawdzić w okolicznościach zasługujących na podjęcie działań prawnych.